Diaconaal Fonds Militairen

Appél

dominee-2.jpgSamen met krijgsmachtpredikanten doen wij een appél op uw kerk of gemeente om een ‘bron van betekenis’ te zijn voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Behalve persoonlijke zorg en aandacht aan deze mensen, kunt u ook gemeentebreed aandacht geven aan het werk, de leefwereld en problematiek waar militairen, veteranen en hun thuisfront mee te maken hebben. Schroom niet om hierbij de samenwerking met andere plaatselijke gemeenten te zoeken.

DPGV

Predikanten van de Dienst Protestants Geestelijke Verzorging van Defensie zetten zich graag in om uw initiatieven te steunen of vorm te geven. Wij brengen u graag in contact met een krijgsmachtpredikant in uw omgeving. Wanneer u een speciale samenkomst of kerkdienst wilt beleggen, vindt u op de website Defensie Geestelijke verzorging o.a. een preekwijzer en een aantal preekschetsen.

Diaconaal Fonds Militairen

Donaties en collecten die wij ontvangen van uw kerk of gemeente, wijzen wij toe aan het Diaconaal Fonds Militairen. Hieruit dragen wij bij aan projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen.

Sluiten