Diaconaal Fonds Militairen

Appél

dominee-2.jpgSamen met krijgsmachtpredikanten doen wij een appél op uw kerk of gemeente om een ‘bron van betekenis’ te zijn voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Behalve persoonlijke zorg en aandacht aan deze mensen, kunt u ook gemeentebreed aandacht geven aan het werk, de leefwereld en problematiek waar militairen, veteranen en hun thuisfront mee te maken hebben. Schroom niet om hierbij de samenwerking met andere plaatselijke gemeenten te zoeken.

DPGV

Predikanten van de Dienst Protestants Geestelijke Verzorging van Defensie zetten zich graag in om uw initiatieven te steunen of vorm te geven. Wij brengen u graag in contact met een krijgsmachtpredikant in uw omgeving. Wanneer u een speciale samenkomst of kerkdienst wilt beleggen, vindt u op de website Defensie Geestelijke verzorging o.a. een preekwijzer en een aantal preekschetsen.

Diaconaal Fonds Militairen

Donaties en collecten die wij ontvangen van uw kerk of gemeente, wijzen wij toe aan het Diaconaal Fonds Militairen. Hieruit dragen wij bij aan projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen.

GV-Lessen

Met de voeten in de klei!

ds Harold Velten.jpgdinsdag 06 december 2022 11:09 In het gastvrije ECHOS-Home in Havelte, ontmoeten we ds. Harold Velten, Protestants Geestelijk verzorger bij Defensie. “Ik solliciteerde in 2020 bij Defensie omdat ik buiten de ‘Christelijke Bubbel’, mijn eigen geloof heel praktisch wilde maken!”, vertelt Harold. lees verder

Bijzondere leerstoel

Een ondergeschoven kindje

Pieter Vos 3.pngdinsdag 23 mei 2023 12:13 Op een rustige herfstdag in oktober, ontmoet ik prof. dr. Pieter Vos aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), locatie Amsterdam. Professor Vos is universitair hoofddocent ethiek en bekleedt de bijzondere leerstoel ‘Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht'. We spraken over de inhoud en invulling van deze leerstoel. “Ik wil graag bijdragen aan de morele vorming van militairen, de maatschappelijke betrokkenheid bij hun werk vergroten en het vraagstuk van oorlog en vrede meer op de kerkelijke agenda zetten. Het is nu een ondergeschoven kindje”, aldus Vos. lees verder
Sluiten