Kamerbrief over omvang GV bij Defensie


Op 24 februari jl. heeft de Minister van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over de formatie van de geestelijke verzorging (GV) met ingang van 2016. Deze nieuwe formatie is gebaseerd op een groot wetenschappelijk onderzoek binnen de krijgsmacht, waarbij militairen gevraagd zijn naar hun behoefte aan GV en naar hun eventuele voorkeur. Het resultaat is dat het aantal GV’ers wordt teruggebracht van 150 naar 132. Concreet betekent dit dat de aalmoezeniers teruggaan van 54 naar 43, de predikanten van 52 naar 45 en de humanistische raadslieden blijven op 38 staan. De 3 kleine diensten (joods, islamitisch en hindoe) houden elk 2 GV’ers, maar mogelijk komt daar nog een uitbreiding.

Al met al betekent dit dat de GV goed op sterkte blijft en daar ben ik dankbaar voor. Bovendien is het essentiële belang van de aanwezigheid van GV’ers op de werkvloer vastgesteld en uitgangspunt geworden van de nieuwe formatie. Voor predikanten betekent deze aanwezigheid onder de militairen dat we daarin iets van Gods aandacht voor hen mogen laten zien.

Aanbevolen blogsUitreiking eerste exemplaar nieuwe Krijgsmachtbijbel


Hulp voor Helden
29-03-2016
Lees verder

Zorg voor dementerende veteranen?


Cor Louwerse
12-03-2015
Lees verder

Koning aanwezig op jubileumfeest 100 jaar DGV


Klaas Henk Ubels
18-12-2014
Lees verder