Koning aanwezig op jubileumfeest 100 jaar DGV


Op 27 november jl. heeft op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) de gezamenlijke viering plaatsgevonden vanwege 100 jaar Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) bij Defensie. Het is een geweldige dag geworden, waarbij ook de Koning aanwezig was.

Het programma was kort en krachtig. Eerst hield de acteur Cees Geel een indrukwekkende monoloog, waarin hij zo herkenbaar de zielenroerselen van een geestelijk verzorger neerzette, dat menig gast dacht met een echte geestelijk verzorger te maken te hebben. Aansluitend op deze eenakter kreeg de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp, het woord. Hij benadrukte de onbetwiste waarde van de GV, juist ook in deze tijd. Na de bemoedigende woorden van de generaal werd een nieuwe, korte film over de DGV vertoond. Deze film is te zien op onze website: dgv.nl.

Het hoogtepunt van het feest vormde de overhandiging van het eerste exemplaar van het jubileumboek aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander door de directeur van de DGV, Ron Geenen. We kijken dankbaar terug op een mooi feest.

Ds. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant

Aanbevolen blogsUitreiking eerste exemplaar nieuwe Krijgsmachtbijbel


Hulp voor Helden
29-03-2016
Lees verder

Zorg voor dementerende veteranen?


Cor Louwerse
12-03-2015
Lees verder

Kamerbrief over omvang GV bij Defensie


Klaas-Henk Ubels
1-03-2015
Lees verder