Terugblik| Kerstpakket | Defensie in Coronatijd | Hulphond | Monster Energy
Kerstnieuwsbrief 2020

Terugblikken en vooruit kijken

Het einde van het jaar 2020 nadert, een tijd waarin traditiegetrouw terug- en vooruit gekeken wordt.

2020 zal als een gedenkwaardig jaar de boeken ingaan, alleen al door de Corona-pandemie! Toch kunnen we ook met dankbaarheid terugkijken. Zoals naar de Walk4Veterans met prachtige initiatieven van diverse deelnemers en een geweldige eindstand van € 35.000, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! Van de opbrengst van de Walk4Veterans aangevuld met andere donaties, kunnen weer 3 veteranen met PTSS geholpen worden met een veteranenhulphond. Het Veteranen Search Team is versterkt met een mooi fietsteam dankzij donateurs van Hulp voor Helden. En met de MissionKit is alle uitgezonden militairen en hun thuisfront  een hart onder de riem gestoken.

Namens onze veteranen, militairen en hun thuisfront, danken we je heel hartelijk voor je aandacht en (financiële) steun van dit jaar. Mogen we in 2021 ook weer op je rekenen? We zullen ons in 2021 onverminderd inzetten om onze militairen, veteranen en hun thuisfront de aandacht en steun te geven die ze verdienen!

Het bestuur en de medewerkers van Hulp voor Helden, wensen  je goede Feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2021!

Veteranen-Kerstpakket

De donkere dagen voor Kerst.... Misschien zijn ze nog iets donkerder dan andere jaren door de pandemie waarin we leven. Door Corona zijn er minder sociale contacten, weinig  evenementen en mogelijkheden om elkaar op te zoeken. Voor veteranen die juist nu de steun van elkaar nodig hebben, is dat extra moeilijk.

De samenwerkende Veteranenontmoetingscentra en een aantal particuliere initiatieven voor veteranen in Nederland en Curaçao hebben daarom een Kerstpakket samengesteld. Met de financiële steun van het Karel Doorman fonds en Hulp voor Helden, krijgen 440 veteranen een mooi pakket om hen zo een hart onder de riem te steken!

Met producten uit onder andere de Veteranenshop krijgen deze veteranen een moment van aandacht en steun die zij zo hard verdienen. 

Zo worden de Kerstdagen voor deze veteranen een beetje mooier!

Defensie in coronatijd

Militairen die thuiswerken, wat moet je je daarbij voorstellen? En hoe wordt dan vorm gegeven aan de kameraadschap en verbondenheid die zo kenmerkend zijn voor de krijgsmacht? Dit en meer vroegen we aan Generaal Kees de Rijke, HR-directeur bij de Landmacht en bestuurslid van Hulp voor Helden.

De Rijke vertelt dat ongeveer 30% van de medewerkers thuiswerkt. Dit zijn voornamelijk mensen in een staffunctie want een 'thuiswerkend-leger' gaat natuurlijk niet. "Wanneer alles en iedereen omvalt, moeten wij er staan", aldus De Rijke. "Last-man-woman-standing, zoals we dat noemen".

Mooie voorbeelden van de nationale inzet van onze Defensie mannen en vrouwen zijn de ondersteuning in de ziekenhuizen en op de IC's toen de nood het hoogst was, de coördinatie bij de verspreiding van patiënten en het meewerken in diverse verpleegtehuizen.  "En we waren ook landelijk actief bij het opzetten van de XL-teststraten. Als je snel iets groots wilt opzetten, ben je bij ons aan het juiste adres!'", aldus De Rijke.

Lees hier het hele interview met generaal De Rijke en klik hier voor een overzicht van de Defensie-inzet.

Defensie-medewerkers, bedankt voor jullie inzet voor onze vrede en veiligheid!

Veteranenhond

Sinds een aantal jaren werkt Hulp voor Helden samen met Hulphond Nederland. Hulp voor Helden werft financiële middelen en Hulphond Nederland leidt hulphonden op tot veteranenhulphonden.

Er zijn veel veteranen die geholpen zouden zijn met de steun van een hulphond maar er zijn elk jaar maar een paar honden beschikbaar om geplaatst te worden. Van alle pups, die het eerste jaar van hun leven bij gastgezinnen wonen, blijft er maar een handvol over dat geschikt is om als veteranenhulphond te functioneren. Want deze honden moeten niet alleen heel rustig en sterk zijn, ze moeten ook heel goed stemmingswisselingen aan kunnen voelen. En dat kan niet iedere hond! Dat maakt dat het selectie- en trainingstraject voor veteranenhulphonden heel kostbaar is.

Gelukkig zijn er in 2020 weer vijf honden 'aan de slag' gegaan om hun nieuwe baasjes te steunen en te beschermen bij stressvolle situaties. Drie daarvan, Olix, Preston en Uzy-Grizzle zijn betaald door sponsors en donateurs van Hulp voor Helden. Wij wensen deze kanjers en hun baasjes heel veel succes!

"Sinds kort heb ik ptss-hulphond ‘Preston’ en dat is een heel verschil. Met hem erbij slaap ik beter en durf weer te wandelen op onverharde wegen".
- veteraan Ronald -

Wil je ook helpen om veteranen met een post-traumatisch stress stoornis hun leven terug te geven? Doneer dan voor een Veteranenhulphond!

Monster Energy Cares

Op donderdag 17 december a.s. gaat een team van 12 enthousiaste medewerkers van Monster Energy Nederland, wandelen voor het project Veteranenhond.

Vanuit het Monster EMEA Cares Program steunt Monster Energy internationaal heel veel goede doelen in de landen waar zij werken. Eén van de peilers van hun filantropische inspanningen is het welzijn van militairen en in het bijzonder de revalidatie van veteranen.

Tussen 13.00-15.00 uur, lopen de 12 'Energy-walkers' zo'n 5 tot 10 kilometer, tegelijkertijd met vele  collega's van Monster Energy van over de hele wereld, ieder in zijn of haar eigen land en omgeving! En allemaal lopen zij om geld op te halen voor het welzijn van militairen en veteranen! De totale opbrengst van dit initiatief, wordt door Monster Energy nog eens verdubbeld.

Sponsor hen om deze 'mini-Walk4Veterans' succesvol te maken!

Hulp voor Helden
Prins Willem-Alexanderlaan 1429
7312 GB APELDOORN
055 - 355 40 39
info@hulpvoorhelden.nl
www.hulpvoorhelden.nl
NL26 INGB 0000 3860 00 ten name van Stichting KPPR

   

 
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid