Missie538-Twitter cover 1500x500

knop - donerenknop - plaatknop - actieknop - veilingknop - zakelijk

Wij zetten in op preventie!

In de week van 17 t/m 24 december gaat Radio 538 actie voeren om geld in te zamelen voor de ontwikkeling van een virtuele wereld met realistische situaties van een militaire uitzending. Deze Virtual Reality omgeving zal in combinatie met digitale therapie de basis vormen voor onderzoek: het inzetten van digitale therapie ten behoeve van het voorkomen van Post Traumatische Stress Stoornis bij veteranen.

Samen met de 538 Dj's

Naar website Radio  538

VR BRIL

Wij willen dat veteranen tijdens een uitzending dagelijks kunnen werken aan het behoud van hun mentale gezondheid. Gewoon met hun mobiele telefoon, tablet en/of VR bril. Help ons bij het zetten van deze eerste stappen richting preventie waardoor PTSS gerelateerde klachten bij veteranen in de toekomst beperkt zullen blijven of misschien zelfs helemaal voorkomen kunnen worden!

Waarom deze missie?

De impact van missie-gerelateerde PTSS op het leven van een veteraan, zijn of haar gezin én de samenleving, is nog altijd té groot.

Een uitzending kan een zware, ingrijpende ervaring zijn. Het ministerie van Defensie schat dat ongeveer twintig procent van uitgezonden militairen er in meer of mindere mate last van krijgt. Van een paar keer ’s nachts wakker worden tot aan een chronische vorm van PTSS. Van een oplopend aantal irritaties in huis tot het verlies van baan, schuldsanering en voedselbank. Veel klachten worden in eerste instantie opgevangen door familie, vrienden en (voormalige) maten. Zowel voor de veteraan als voor zijn of haar gezin kan de impact groot zijn. Het ministerie van Defensie biedt al sinds 2000 een loket voor hulpvragen van post-actieve veteranen en hun dierbaren. De instroom met hulpvragen stijgt nog steeds, van bijna 800 in 2009 naar bijna 2200 eind 2018. 

Wat is er tegen te doen?

Het vroegtijdig inzetten van een digitale vorm van EMDR en Exposure therapie, voordat PTSS klachten ontwikkeld worden.

Vroege interventie: Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van traditionele Exposure & EMDR therapie direct na een traumatische ervaring, de ontwikkeling van PTSS klachten in de toekomst kan verminderen en zelfs voorkomen. Maar een heel team psychologen voor dit doeleinde meesturen op missie is praktisch bijna onmogelijk.

Mobiel - leger - 2

Een nieuwe virtuele vorm: Digitale Exposure & EMDR therapie, kan wél tijdens en direct na een missie worden toegepast. Individueel en zonder een directe hulpvraag te hoeven doen, kunnen veteranen zelfstandig starten met deze behandeling. Een praktische oplossing die bijdraagt aan de mentale gezondheid van een veteraan.

Waarom gebeurt dit niet?

Realistische beelden die bij dit onderzoek nodig zijn ontbreken.

Digitale PTSS therapie kan dus eenvoudig ‘on-the-go’ en onder primitieve, gevaarlijke omstandigheden worden aangeboden. Maar om een dergelijke oorlogstrauma-gerichte digitale therapie te kunnen ontwikkelen zal aangetoond moeten worden dat deze therapie vorm net zo preventief werkt als de bestaande niet-digitale therapievormen. Daarvoor is onderzoek nodig. En om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren moet een eerste concept versie worden ontwikkeld met realistische, missie-gerelateerde situaties.

Onderzoek

Hoe sneller we dit ontwikkelingstraject en onderzoekstraject kunnen starten, hoe eerder we de effectiviteit kunnen aantonen. En hoe sneller we dit kunnen aantonen hoe eerder er gestart kan worden met de ontwikkeling van gerichte digitale therapieën voor veteranen. De focus van de mentale ondersteuning bij veteranen kan dan mogelijk verschuiven van het behandelen van klachten achteraf (soms zelfs jaren later), naar het voorkomen van klachten tijdens en direct na een missie. Want voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen!

logo moovdMoovd is gespecialiseerd in digitale EMDR & Exposure therapie. Bezoek hun website voor meer informatie over het onderzoek naar de preventieve inzet van deze nieuwe therapievorm tijdens militaire uitzendingen.

  

Wat is PTSS?

Posttraumatische StressStoornis (PTSS) is een aandoening die kan ontstaan na het meemaken van een trauma.

Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks). Veteranen, ex-militairen die tijdens hun diensttijd zijn ingezet hebben een verhoogd risico op blootstelling aan dergelijke levensbedreigende stressoren. Hoewel de meeste veteranen geen blijvende klachten overhouden aan de traumatische gebeurtenissen en in staat zijn om met deze stressoren om te gaan, ontwikkelt een minderheid PTSS na uitzending.

Sluiten