Missie en visie

Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen! We noemen hen helden omdat zij bereid zijn offers te brengen voor veiligheid en vrede in de wereld. Ze kiezen of kozen voor een beroep waarin dienstbaarheid en avontuur samengaan. Een beroep waarbij eenzaamheid, onbegrip en traumatische ervaringen regelmatig voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Onze missie:

Hulp voor Helden wil het welzijn bevorderen van militairen, veteranen en hun thuisfront. Dit doen we met projecten die hen aandacht, erkenning en steun bieden.