Nieuw Balinge

Bunkers Nieuw Balinge

Een voormalig munitiedepot in Drenthe

In Nieuw Balinge staat een voormalig munitiedepot dat in 2008 is aangekocht door Natuurmonumenten. Vanaf 2014 werd het gehele complex een  rijksmonument en werd er gezocht naar een passende bestemming. In 2018 heeft de provincie Drenthe het complex in bruikleen gekregen en is er door Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe, in opdracht van de provincie, gestart met de ontwikkeling van een bouwhistorisch materialendepot. De bruikleenconstructie wordt in het voorjaar van 2021 omgezet in een huurovereenkomst tussen de stichting en Natuurmonumenten.

Activiteiten voor veteranen

MunitiedepotBij de realisatie van dit materialendepot zijn momenteel 5 veteranen met PTSS betrokken. Zij hebben daarmee een plek gekregen waar ze naartoe kunnen ‘vluchten’ als het hen even te veel wordt in het dagelijkse leven. Ze kunnen er bijvoorbeeld wandelen, koffie drinken of samen praten. Maar ook krijgen zij de mogelijkheid om op deze locatie verschillende werkzaamheden te verrichten. Daarbij is maatwerk het uitgangspunt. Samenwerken met anderen of helemaal alleen; flink fysiek buffelen of rustig nadenken over een specifieke oplossing; vandaag binnen en morgen buiten. Het complex tezamen met de bestemming maken het allemaal mogelijk. Want de activiteiten kennen geen grote tijdsdruk en zijn bovendien zeer divers van aard. Het enige vaste element is de dagelijkse gezamenlijk lunch.

Mogelijkheden voor de toekomst

Locatie-binnenHet voormalig munitiedepot werd gebouwd tussen 1951 en 1962 maar verloor na het einde van de Koude Oorlog haar functie. Het bestaat uit acht gecamoufleerde bunkers die met aarde en bomen zijn bedekt en twaalf bovengrondse loodsen. Het ligt midden in de natuur (stiltegebied) en omvat een oppervlakte van 19 hectare. Het complex, met de bestemming van materialendepot heeft de potentie om uitgebouwd te worden tot een locatie waar een groeiend aantal veteranen elkaar kan treffen. Het is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld workshops gericht op klein ambachtelijk werk, zoals houtbewerking. Bovendien biedt de locatie ruimte voor kleinschalige initiatieven gerelateerd aan het depot, de natuurlijke omgeving of activiteiten van en voor veteranen.

Financiële ondersteuning voor  professionele begeleiding

Voor de dagelijkse begeleiding van de werkzaamheden is een professionele begeleider onmisbaar. Iemand die bijvoorbeeld weet waar de grenzen van een veteraan met PTSS liggen. De huidige budgetsubsidie die momenteel door de provincie wordt verleend is gericht op het ontwikkelen en exploiteren van het materialendepot en voorziet niet  in financiële ruimte voor het inhuren van zo’n professionele begeleider.

Sluiten