Koninklijke PIT Pro Rege

De naam ‘Hulp voor Helden’ bestaat vanaf 2014. Militairen, veteranen én hun thuisfront zien wij als helden, omdat ze staan voor onze vrede en veiligheid. Onze organisatie heeft een diepgewortelde geschiedenis. De statutaire naam is Hulp voor Helden – stichting KPPR. Stichting KPPR staat voor stichting Koninklijke PIT Pro Rege.

Over Koninklijke PIT Pro Rege

Stichting Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege richtte zich op de protestantse militaire tehuizen (PMT’s). Bij stichting PIT stond de geestelijke verzorging vanuit protestants-christelijke visie van de Nederlandse krijgsmacht centraal. En het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en diensten die dit deden. Veel ouderen kennen de PIT-collecte.

Doelstelling onveranderd

De gezamenlijke doelstellingen, aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van Nederlandse militairen, zijn niet veranderd. In de loop van de tijd zijn we daarnaast meer aandacht gaan geven aan het welzijn van veteranen en hun thuisfront. En we zetten ons in voor iedereen!