Privacyverklaring

In onze privacyverklaring staat hoe wij invulling geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).