Privacyverklaring


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In onze privacyverklaring staat hoe wij hier invulling aan geven.

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039
info@hulpvoorhelden.nl