ECHOS Homes


Militairen doen hun werk met hart en ziel. Als het moet dag en nacht. Maar ze hebben ook behoefte aan ontspanning, dichtbij de kazerne en op uitzending. Daarvoor zijn de ECHOS Homes bedoeld. Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar militairen terecht kunnen voor gezelligheid en ontspanning.

De zeven ECHOS Homes in Nederland en de ECHOS Homes in oefen- en missiegebieden hebben allemaal dezelfde functies: huiskamer, ontmoeting, vorming en ontwikkeling, geleide vrijetijdsbesteding en sociale zorg.

Vrijwilligers in de ECHOS Homes bieden nuldelijnsondersteuning: zij zijn geen hulpverleners of pastors, maar bieden een luisterend oor. Ook de geestelijk verzorgers maken graag gebruik van de huiskamerachtige omgeving. In een militairen ontmoetingscentrum is het nog gemakkelijker om aandacht te hebben voor de mens in het uniform.

De ECHOS Home zijn van Home-Base Support, een welzijnsorganisatie zonder winstoogmerk.

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039 E info@hulpvoorhelden.nl