Heldenpakket


In een brandende woestijn werken of vechten voor veiligheid en vrede vraagt een behoorlijke portie moed en is niet zonder risico’s.

Daarom gaat er tijdens een missie of uitzending vanuit het thuisfront veel aandacht naar de uitgezonden militair die ergens in de wereld, misschien in een woestijn, of op zee, of in de lucht zijn taak vervult.  Deze beseffen op hun beurt dat ook hun thuisfront offers brengt en voor hen onmisbaar is. Want hun liefde, support en aandacht houdt hen op de been. Maar wie steunt het thuisfront?

Met een ‘Heldenpakket’ steekt u een militair én zijn thuisfront een hart onder de riem.

Een Heldenpakket bevat twee dagboekjes, een correspondentieset (Veldpost), enkele postdozen en andere nuttige zaken.  Ook een brief waarin wij uitleggen dat u met duizenden anderen achter hen staat en met hen meeleeft.

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039 E info@hulpvoorhelden.nl