ECHOS-Homes

De ECHOS-Homes zijn dé ontmoetingsplek voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Altijd dichtbij de kazerne en op uitzending. Maar de ECHOS-Homes hebben ook een belangrijke rol bij het ondersteunen van veteranen. Dit noemen we nuldelijnsondersteuning. Opgeleide vrijwilligers, nuldelijnshelpers, bieden een luisterend oor en geven praktische hulp aan veteranen én hun thuisfront. En als dit nodig is, verwijzen zij door naar professionele hulpverleners.

Zowel militairen, veteranen, als hun thuisfront, verdienen onze aandacht en steun. Daarom steunen wij dit project.