Diaconaal Fonds Militairen

Vanuit het Diaconaal Fonds Militairen dragen wij bij aan projecten die het geestelijk en sociaal welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront bevorderen. Ook andere diaconale doelen komen in aanmerking voor steun.

Soldatenkerk

Eén van de projecten die wij vanuit het Diaconaal Fonds Militairen steunen, is de soldatenkerk.

Tijdens oefeningen en uitzendingen kent de militaire wereld kerkdiensten ‘te velde’ of op een schip. Bijeenkomsten en vieringen onder bijzondere omstandigheden en in een unieke sfeer. Militairen die thuis vaker kerkdiensten bezoeken, maar ook die dat zelden of nooit doen, bezoeken deze kerkdiensten. Na hun terugkomst in Nederland missen militairen de beleving van bezinning, bemoediging en saamhorigheid. De dienst protestants geestelijke verzorging van Defensie organiseert daarom regelmatig een dienst, ‘Soldatenkerk’. Meer info via www.soldatenkerk.nl.