Jacobus (Co) van der Aa

Vice Admiraal Buiten Dienst

Co van der Aa_3

Vice Admiraal bd, Co van der Aa, (1947) is na het afronden van zijn Gymnasium ß in Dordrecht zijn militaire carrière gestart aan het Koninklijke Instituut voor de Marine in Den Helder. Gedurende zijn carrière in de Koninklijke Marine heeft van der Aa voorts diverse operationele en beleidsvoorbereidende opleidingen afgerond waaronder bestuurskunde, internationale politiek (Clingendael) en krijgskunde.

In het jaar 1969 wordt hij beëdigd tot officier waarna hij afwisselend met walplaatsingen bijna 14 jaar lang vaart. Hij voert onder andere het commando over Hr. Ms. Witte de With tijdens de eerste Golfoorlog in 1989-1991 en over Hr. Ms. Tromp in 1994-1995.

Aan de wal heeft van der Aa meerdere uitvoerende functies gehad. Onder andere op het gebied van onderwijs en voorbereidende besluitvormging, zowel in Den Helder als Den Haag. Binnen het ministerie van Defensie wordt hij vanuit de plansectie betrokken bij, of zoals hij het zelf liever zegt, geconfronteerd met, de voortdurende reorganisaties in het kader van de afslanking van het bedrijf. In de marine is hij medeverantwoordelijk voor de besteding van het investerings- en onderhouds- budget.

In 2000 wordt van der Aa lid van de Admiraliteitsraad. Als plaatsvervangend bevelhebber in Den Haag gaf hij toen leiding aan de marinestaf bestaande uit circa 300 hoog gekwalificeerde medewerkers. Later, in 2002, vervult van der Aa zijn laatste functie als Commandant der Zeemacht in Nederland, tevens Admiraal BENELUX, in de rang van viceadmiraal. Hij gaf daarbij leiding aan de vloot en de vliegende eenheden van de Koninklijke Marine in Den Helder en droeg daarmee de verantwoordelijkheid over zo’n 8000 mannen en vrouwen. In 2005 sluit van der Aa zijn marine loopbaan af met een onderzoek naar de interne beveiligingsorganisatie van defensie. Dit in opdracht van de secretaris generaal.

Tijdens zijn carrière heeft crisisbeheersing bij operaties altijd een prominente rol gespeeld. De politieke realiteit was daarbij immer een gegeven. Deze enorme hoeveelheid kennis en ervaring, zet van der Aa nog bijna dagelijks in ten behoeve van uiteenlopende stichtingen en verenigingen:

  • Hulp voor Helden Stichting KPPR – Bestuurslid, secretaris en penningmeester (sinds 2015).
  • Stichting Home Based Support – Lid van Raad van Toezicht (sinds 2016).
  • Stichting Railalert - Onafhankelijk bestuursvoorzitter (2012-2019).
  • CDA – Actief lid (sinds 2007), voorzitter afdeling Den Haag (2010-2014), lid landelijke commissie buitenland (sinds 2013).
  • Stichting Christelijke Hulpverlening militairen – penningmeester, later voorzitter (sinds 2006).
  • Vereniging van Eigenaren bungalowpark Sint Maarten (NH) –voorzitter (sinds 2006).
  • Vereniging serviceflat Marckhoek (112 appartementen) – Voorzitter bestuur. Intermediair richting projectontwikkelaars, financiers en gemeente (2006), kapitaalbeheerder en vereffenaar (2007-2012).

Zijn belangrijkste vrije tijd besteding is rugby (enige jaren landelijk bestuurslid, voorzitter Haagse Rugby club, bestuurslid Nederlandse Scheidsrechter Sociëteit) en zeilen (enige jaren voorzitter Koninklijk Marine Jacht Club).

Co van der Aa is getrouwd met Corry van Straten. Zij hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen.

Co van der Aa_2.png

Sluiten