Dierondersteunende therapie

Deze vorm van therapie is geschikt voor mensen die baat hebben bij ervaringsgerichte ontwikkeling, die vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciaal getrainde honden en paarden. De grote toegevoegde waarde van het inzetten van dieren binnen een behandelsessie is dat niet alleen de therapeut, maar ook het dier feedback geeft. Door in het hier en nu te werken met het dier en de therapeut, worden bepaalde denk- en gedragspatronen direct zichtbaar. Deze feedback kan vervolgens in de praktijk gebracht worden middels een oefening met het dier en kunnen belemmerende patronen doorbroken worden. Ook wordt er gebruik gemaakt van theatertechnieken en lichaamsgerichte interventies.

Domingo House
Het Domingo House, onderdeel van Hulphond Nederland, is hét Nederlandse instituut voor dierondersteunende therapie. Door middel van innovatieve therapie met getrainde honden en paarden en speciaal opgeleide therapeuten, bieden zij mensen met een geestelijke zorgvraag een nieuw toekomstperspectief en helpen zij hen de regie over hun leven te nemen.

Eric Rudolph en DomingoC2 “Vastgelopen? Dat woord is bij ons taboe”, zeggen directeuren Rudolph Strickwold en Eric Bouwer zeer stellig. “Hulphond Nederland gaat uit van wat mensen nog wél kunnen, hoe weinig dat ook is”. Wegens het succes van de dierondersteunde therapie en coaching heeft Hulphond Nederland het initiatief genomen om een dierondersteund therapiecentrum voor jongeren én volwassenen in te richten: Het Domingo House. “In het Domingo House verbinden wij onze eigen, bewezen succesvolle therapie en coaching, met verschillende methodieken uit de traditionele hulpverlening”, aldus Rudolph Strickwold. “Het resultaat is een volstrekt unieke propositie, die op geen enkele andere plek wordt aangeboden.”

Sluiten