Historie

Hulp voor Helden

De naam ‘Hulp voor Helden’ bestaat vanaf 2014. Maar onze organisatie heeft een diepgewortelde geschiedenis. De statutaire naam is Hulp voor Helden – stichting KPPR. Stichting KPPR staat voor stichting Koninklijke PIT Pro Rege.

Over Koninklijke PIT Pro Rege

Stichting Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege richtte zich op de protestantse militaire tehuizen (PMT’s). Bij stichting PIT stond de geestelijke verzorging vanuit protestants-christelijke visie van de Nederlandse krijgsmacht centraal. En het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en diensten die dit deden. De zogenaamde PIT-collecte is onder de oudere generatie nog steeds een begrip. De doelstelling is na de samenvoeging onveranderd gebleven.

Historie

Sluiten