Identiteit

Missie

Onze van oorsprong Christelijke overtuiging, heeft zich altijd vertaald naar een zeer sterke maatschappelijke betrokkenheid. Nog steeds voelen wij het als onze plicht om daar waar wij als samenleving aan anderen vragen offers te brengen voor onze gezamenlijke doelen, wij deze offers ook moeten erkennen, waarderen en steunen. Hulp voor Helden richt zich daarbij specifiek op de offers die gebracht worden in het kader van de vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland. De post-actieve en actieve mannen en vrouwen van defensie én hun thuisfront.

Visie

We streven naar een samenleving waarin militairen, veteranen én hun thuisfront zich door hun omgeving gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Om dit te realiseren, inspireren wij overheden, bedrijfsleven en particulieren, tot het leveren van een (actieve) bijdrage hiervoor. Daarnaast willen we de verbinding met onze Christelijke identiteit blijvend borgen en onze relatie met maatschappelijke organisaties, zoals kerken, koesteren en actief onderhouden.

Kernwaarden

box.png

Verbindend

Samen staan we sterker, samen bereiken we meer. Samen met particulieren, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onze concullega’s. Samen zetten wij ons in voor onze helden.

toegankelijk.png

Toegankelijk

Als goede doelen organisatie staan wij midden in de maatschappij. Wij werken voor en met mensen in ons werkgebied. We zijn benaderbaar, makkelijk bereikbaar en transparant. We staan open voor wat anderen te zeggen hebben en horen het verhaal achter de behoefte.

Inspirerend.png

Inspirerend

Wij geloven in de kracht van inspiratie. Door aanstekelijk te werken zetten wij aan tot actie en innerlijke passie. Met bezielende mensen, authentieke verhalen en prikkelende activiteiten stimuleren we het innovatieve vermogen van onze medemens. Met als doel het welzijn van onze helden.

Sluiten