Militairen

Militair - banner

Ruim 40.000 Nederlandse militairen werken bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. In een wereld vol onrust beschermen ze wat ons dierbaar is. Ze dragen elke dag bij aan vrede en veiligheid.

De grootste missie waar Nederland momenteel aan deelneemt is die in Litouwen. Andere missies zijn onder andere in Afghanistan, Jordanië, Irak, Litouwen en Somalië.

De omstandigheden waarin militairen hun werk doen kunnen zwaar zijn. De brandende zon en hitte in de woestijn of juist extreme kou vragen veel van het menselijk lichaam. Ook het omgaan met de lokale bevolking vraagt veel aanpassingsvermogen van militairen. De cultuur is vaak heel anders dan in Nederland.

Afscheid nemen

Op missie gaan betekent ook voor langere tijd afscheid nemen van het thuisfront, van echtgenoot, vader of moeder, kinderen, vrienden en vriendinnen. En ook al zijn moderne communicatiemiddelen tegenwoordig op de basis aanwezig, het fysieke contact met het thuisfront ontbreekt en voelt als een gemis. Zo kan een militair bijvoorbeeld niet thuis zijn om de verjaardag van zijn kind vieren. Ook zorgen over het thuisfront en gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid en angst komen regelmatig voor bij militairen op missie.

Het werk van militairen is zeker niet altijd zonder gevaar. Dit is afhankelijk van het soort missie. Bij waarnemingsmissies en  vredeshandhavende missies is er geen inzet van geweld respectievelijk is de inzet van geweld alleen toegestaan als militairen zelf worden aangevallen. In het geval van een vredesafdwingende missie mogen militairen geweld gebruiken om een eind te maken aan een conflict.

Voor langere tijd afscheid nemen van dierbaren, opereren in soms zware omstandigheden met bijbehorende risico’s maakt dat wij trots zijn op militairen! Wij geven hen graag een steuntje in de rug. Jij ook?

Sluiten