Subsidies

Hulp voor Helden – stichting KPPR voert in eigen beheer welzijnsactiviteiten voor de doelgroep uit en werkt daarbij vaak samen met partnerorganisaties.

Daarnaast steunen we regelmatig andere organisaties om met hetzelfde doel welzijnsprojecten uit te voeren. Of je in aanmerking komt voor onze subsidie kan vastgesteld worden aan de hand van de projectcriteria die wij hiervoor opgesteld hebben.

Download hier onze projectcriteria 

Sluiten