Valkennest

Valkennest-rode baretten

Valkennest.png

Het Valkennest van defensie

Vanaf januari 2020 werkt de 11e Luchtmobiele Brigade, gelegerd in Schaarsbergen en Assen, aan de realisatie van het eerste ‘Valkennest’; een eigentijds platform voor unieke personeelszorg. Vanuit de kernwaarden van de brigade wordt een solide vangnetconstructie geïmplementeerd dat toegankelijk is voor (ex)medewerkers. Daarbij wordt zowel informatieve hulpverlening als mentale en praktische ondersteuning geboden.

Een veilig nest

DJI_0033Werknemers van defensie, militair of burger, kunnen door zeer uiteenlopende gebeurtenissen uitvallen en niet meer in staat zijn hun werkzaamheden (volledig) uit te voeren. Het kan een geleidelijk proces zijn, maar het kan ook plotseling ontstaan. Het kan zelfs voorkomen dat men ‘uitvalt’ nádat men de dienst al verlaten heeft. De omstandigheden bij uitval kunnen soms zo complex zijn dat men er op eigen kracht niet meer uit kan komen. Volgens adjudant Frank Waanders, brigade zorg coördinator 11 LMB, hebben deze mensen daarbij het gevoel ‘uit het nest te vallen’. Een gevoel dat volgens hem te herleiden is tot de zeer intensieve manier van samenwerking die tijdens de actieve dienstperiode van hen werd verlangd. Dag in dag uit; vanaf de start van de opleiding voor de rode baret (AMOL/VAKOL), tot aan het moment dat men de brigade verlaat. Alles heeft altijd in het teken gestaan van samenwerking. Als die samenwerking dan wegvalt, krijgt men het gevoel er volledig alleen voor te staan. En dat is wat met het Valkennest voorkomen moet worden.

Samen met (oud)collega’s

Mali

Het Valkennest biedt op de eerste plaats een veilig ‘thuis’. Een plek waar men kan praten met mensen die echt weten wat men heeft meegemaakt. Een plek waar men met allerlei zorg gerelateerde vragen terecht kan. Waar (oud)collega’s je de weg wijzen in het uitgebreide aanbod van professionele hulp. Die samen op zoek gaan naar net die éne hulpverlener die past bij je behoefte. Die kunnen adviseren bij het indienen van een aanvraag, helpen bij het schrijven van een brief of gewoonweg meegaan naar het eerste gesprek.

Focus op mogelijkheden

Het Valkennest heeft als doel om persoonlijke doelen te verbinden aan die van de defensieorganisatie. Kijken naar mogelijkheden, binnen én buiten de kaders van de huidige taken en verantwoordelijkheden. Het scheppen van de randvoorwaarden voor duidelijkheid en transparantie. Ook als blijkt dat de beschikbare zorg niet kan leiden tot het behoud van een militaire functie. Want ook dan wordt er samen gezocht naar een oplossing. Binnen of buiten defensie. Met behulp van re-integratieprojecten of dagbesteding. Het Valkennest wordt pas verlaten als men daar klaar voor is.

parachutes

Op zoek naar een geschikte locatie

De uitvoering van het Valkennest gebeurt nu nog vanuit het Brigade Hoofdkwartier. Omdat de eenheden van 11 LMB in Assen en in Schaarsbergen gelegerd zijn, is defensie op zoek naar een locatie buiten de kazerne. Een plek in de regio Noordoost Nederland en in de regio Veluwezoom waar alle activiteiten van het Valkennest gerealiseerd kunnen worden.

Sluiten