Erkenning, CBF & ANBI


De doelstelling en de belangrijkste kenmerken van Hulp voor Helden – stichting KPPR zijn vastgelegd in onze statuten. De meest recente versie daarvan vindt u hier: Statuten Hulp voor Helden KPPR (pdf). Op de pagina medewerkers presenteren wij het bestuur van de stichting (vrijwilligers). De vaste medewerkers (ca. 1,4 FTE) worden betaald volgens de CAO Home-Base Support. De activiteiten van de stichting worden in toenemende mate uitgevoerd door vrijwilligers.

In ons Beleidsplan 2017-2020 kunt u lezen wat de intentie van het bestuur is m.b.t. de activiteiten van de stichting in deze periode.

Hulp voor Helden – stichting KPPR is lid van het Instituut Fondsenwerving en van Goede Doelen Nederland en onderschrijft en hanteert de Gedragscode Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).   Onze integriteit wordt getoetst door drie onafhankelijke controles.

Accountantscontrole

Jaarlijks worden onze administratie en boekhouding gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Daarbij wordt de richtlijn RJ 650 toegepast, als norm voor de jaarverslaglegging van fondsenwervende instellingen. Mede als deel van de ANBI-voorwaarden publiceren wij op deze website ons meest recente jaarverslag. Klik hier om dit in te zien. Ons fiscaal registratienummer is RSIN 820349859.

Erkenningsregeling en CBF

Met ingang van 2016 is er een (nieuwe) Erkenningsregeling Goede Doelen en wordt nieuw validatiestelsel en toetsing geïntroduceerd. Hulp voor Helden is door het CBF getoetst, voldoet aan de criteria en mag zich daarom een ‘erkend goed doel’ noemen. Op www.cbf.nl wordt dit toegelicht en kunt u het register raadplegen.

ANBI-status

De Belastingdienst heeft ons erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarvoor gelden strikte voorwaarden, onder meer met betrekking tot verslaglegging, integriteit en beloningen. Meer informatie daarover vindt u op belastingdienst.nl/anbi.   (Zoek op instelling: “Koninklijke” en vestigingsplaats: “Apeldoorn”.)

Het voordeel van onze ANBI-status is dat u geen schenkingsrecht verschuldigd bent bij uw schenking of nalatenschap. Zo komt het bedrag dat u schenkt volledig ten goede aan Stichting KPPR Hulp voor Helden.

 

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039
info@hulpvoorhelden.nl