Erkend Goed Doel & ANBI


Hulp voor Helden – stichting KPPR is lid van het Instituut Fondsenwerving en van Goede Doelen Nederland en onderschrijft en hanteert de Gedragscode Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).   Onze integriteit wordt getoetst door drie onafhankelijke controles.De doelstelling en de belangrijkste kenmerken van Hulp voor Helden – stichting KPPR zijn vastgelegd in onze statuten. In ons Beleidsplan 2017-2020 beschrijft het bestuur de richting van onze activiteiten in de komende jaren.

Accountantscontrole

Jaarlijks worden onze administratie en boekhouding gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Klik hier voor het meest recente jaarverslag. Ons fiscaal registratienummer is RSIN 820349859.

Erkend Goed Doel

geef gerust Hulp voor Helden is een Erkend Goed Doel. Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

ANBI

De Belastingdienst heeft ons erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel is dat geen schenkingsrecht verschuldigd is bij een schenking of nalatenschap. Zo komt het bedrag dat u schenkt volledig ten goede aan Hulp voor Helden – stichting KPPR. Meer informatie op belastingdienst.nl/anbi.   (Zoek op instelling: “Koninklijke” en vestigingsplaats: “Apeldoorn”.)

 

 

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039
info@hulpvoorhelden.nl