Privacy verklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Wij verwerken zelf uw persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyen cookieverklaring leest u wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • voor het voeren van de donateursadministratie;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder boekhoudkundige- en fiscale verplichtingen;
 • om contact met u te kunnen opnemen; - om u informatie te kunnen sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld een schenkingsovereenkomst);
 • om de wensen en voorkeuren van donateurs te onderzoeken, o.a. met behulp van cookies (zie ook de cookieverklaring).

Welke gegevens verzamelt Hulp voor Helden?

Hulp voor Helden verzamelt de (persoons)gegevens direct bij u en niet via derden. Afhankelijk van het doel registreren wij:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN); - telefoonnummer;
 • geboortedatum (optioneel);
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wij ontvangen wanneer u contact opneemt met ons, zoals een gespreksnotitie of correspondentie).

Nieuwsbrieven

Digitale nieuwsbrief:

Met onze digitale nieuwsbrief informeren wij onze donateurs en andere geïnteresseerden over onze projecten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming (opt-in) toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het emailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bij het verzenden van digitale nieuwsbrieven maken wij gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop lezers e-mails opent. Dit gebeurt anoniem en niet op persoonsniveau. Op deze wijze kunnen wij onze informatie verder optimaliseren en beter afstemmen op interesses.

PIT Pro Rege Nieuws

Ook voor het toezenden van ons PIT Pro Rege Nieuws per post, vragen wij uw expliciete toestemming. U kunt de toezending van deze nieuwsbrief stopzetten of de frequentie van toezending wijzigen door ons te bellen of een email te sturen. De standaard frequentie voor het toezenden van deze nieuwsbrief is 4 maal per jaar. 

Beveiliging van persoonsgegevens

Hulp voor Helden gaat vertrouwelijk met uw gegevens om en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor een aantal verwerkingen schakelt Hulp voor Helden derde partijen in. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers en verzendhuizen. Hulp voor Helden heeft met deze partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Bescherming persoonsgegevens

We geven of verkopen uw persoonsgegevens niet aan anderen, tenzij u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met anderen, bijvoorbeeld met handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens geregistreerd zijn. Gegevens zullen 5 jaar na de laatste donatie, geanonimiseerd worden zodat zij niet meer terug te leiden zijn naar een natuurlijk persoon.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen, beperken of verwijderen. We zullen ten alle tijden aan uw verzoek tot verwijdering van uw gegevens voldoen, tenzij er op grond van de AVG toegestane redenen zijn om uw persoonsgegevens te behouden.

Voor het opvragen van uw gegevens, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs om uw identiteit te controleren. U kunt het BSN Nummer, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone onleesbaar maken. De kopie zal na verwerking van uw verzoek, vernietigd worden.

Voor het doorgeven van wijzigingen, kunt u ons bellen of mailen.

Contact

Hulp voor Helden / stichting KPPR

Prins Willem Alexanderlaan 1429

7312 GB APELDOORN

telefoon: 055 – 355 40 39 

e-mail: info@hulpvoorhelden.nl

Wijzigingen

Hulp voor Helden - stichting KPPR kan wijzigingen aanbrengen in het privacystatement. De meest actuele versie van de privacyverklaring en de cookieverklaring vindt u op: www.hulpvoorhelden.nl.

Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als terugkerende bezoeker kan worden herkend.

Functioneel

Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website.

Analyse

Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als persoon heeft gedaan op de website.

Voor de website analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Hulp voor Helden heeft hiermee een verwerkersovereenkomst. Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de verklaringen die Google heeft in het privacybeleid van Google Analytics. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Social Media

Wij gebruiken social media cookies om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van Hulp voor Helden heeft daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van Facebook, Youtube en Twitter.

Advertentie cookies

Om onze boodschap aan de juiste doelgroep te laten zien, plaatsen wij trackingcookies. De cookies slaan anonieme gegevens op over het surfgedrag van de gebruiker. Dit maakt het voor Hulp voor Helden / stichting KPPR mogelijk alleen die mensen via Facebook advertenties te laten zien die bepaalde pagina’s van de website bezocht hebben, of deze juist uit te sluiten van advertenties.

Blokkeren van cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. Het gevolg kan echter zijn, dat bepaalde delen van de site, niet of niet optimaal meer functioneren als u cookies blokkeert.

Sluiten