Banner onderzoek2

Projectkosten: € 50.000,-

Help mee PTSS te voorkomen

Missiegerelateerde PTSS

NEDS beeld vierkantMilitairen staan ​​dagelijks voor grote uitdagingen en maken tijdens hun uitzendingen soms heftige situaties mee. Uit een onderzoek van het Nederlands Veteraneninstituut onder Nederlandse militairen die hebben gewerkt in Uruzgan blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van hen is beschoten (niet gericht 62%; gericht 39%), menselijk leed heeft aanschouwd (59%), gewonden (47%) of doden (37%) heeft gezien, of slachtoffers binnen de eigen eenheid heeft meegemaakt (45%). Van de militairen die tijdens een uitzending één of meer potentieel traumatische gebeurtenissen meemaakten, ontwikkelt een klein deel klachten die gerelateerd kunnen worden aan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Deze klachten ontstaan vaak geleidelijk en worden soms pas jaren later zichtbaar. Wat betreft de klachten moet u denken aan uitval, depressie, agressie en andere psychische aandoeningen. De impact hiervan is verstrekkend.

Wilt u dit onderzoek financieel steunen? Doneer dan rechtstreeks voor het project 'Onderzoek PTSS-preventie'.  Wilt u Project Buddy worden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u hier graag meer over!

Het behandelen van PTSS

PTSS gerelateerde klachten kunnen onder begeleiding van een therapeut, met behulp van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) behandeld worden. Dit noemen we voor het gemak 'traditionele EMDR'.

Daarnaast bestaat tegenwoordig ook nog een nieuwe vorm van EMDR, namelijk digitale EMDR. De technologie die hieraan ten grondslag ligt, kan het geheugen nog nauwkeuriger prikkelen en het werkgeheugen nog beter belasten. De ontwikkeling van deze technologie is in beweging en kan steeds beter worden afgestemd op het individu waardoor de effectiviteit zal toenemen. Een aantal zorgverzekeraars heeft de digitale EMDR inmiddels omarmd en biedt deze nieuwe vorm van EMDR al aan.

Voorkomen is beter dan genezen

Inmiddels is gebleken dat vroegtijdige inzet van traditionele EMDR, dus zo kort mogelijk ná een mogelijk trauma (ook wel 'Early Intervention' genoemd), de ontwikkeling van PTSS gerelateerde klachten kan verminderen en in sommige gevallen zelfs kan voorkomen. Uit kleinschalig labonderzoek* is inmiddels gebleken dat dit effect ook optreedt bij digitale EMDR. Maar er is meer onderzoek nodig!

preventie-2

En precies daarom vragen wij uw steun!

Wanneer er met een uitgebreide interventiestudie kan worden bewezen dat ook digitale EMDR bij vroegtijdige inzet de ontwikkeling van PTSS klachten kan tegengaan, dan belooft dat een enorme vooruitgang voor de geestelijke gezondheid van militairen! Naast de dagelijkse push-ups om lichamelijk fit te blijven, kan een militair dan een app gebruiken om geestelijk gezond te blijven. Gewoon op een simpele smartphone, helemaal zelfstandig (zonder therapeut), dag en nacht en op elke gewenste locatie. Dus ook in missiegebied!

Labonderzoek vierkant.png

*Labonderzoek

In 2022 heeft de Universiteit van Maastricht met de financiële steun van Hulp voor Helden (bijeen gebracht met Missie 538) een kleinschalig labonderzoek uitgevoerd waarbij digitale EMDR werd toegepast bij gezonde proefpersonen. Daarbij is aangetoond dat de autonome inzet van digitale EMDR, net als traditionele EMDR, het stressniveau als gevolg van spanningverhogende situaties, doet afnemen. En op basis van dit resultaat wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een interventiestudie geadviseerd.

Traditionele EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veelgebruikte interventie binnen de klinische psychologie. Tijdens een EMDR sessie probeert de cliënt zich te focussen op een vooraf vastgesteld plaatje van een traumatische herinnering. Ondertussen wordt de patiënt gevraagd een afleidende taak te doen, bijvoorbeeld door te focussen op de heen-en-weer bewegende vinger van de therapeut; een heen-en-weer bewegende lichtbalk; een buzzer in beide handen te houden; of door rekensommetjes uit te voeren.

Het veronderstelde werkingsmechanisme van EMDR is gebaseerd op de werkgeheugentheorie. Door de afleiding middels taken tijdens het ophalen van de herinnering, wordt het werkgeheugen extra gestimuleerd. Hierdoor verliezen herinneringen hun kracht en emotionele lading. Herinneringsbeelden veranderen, worden wazig of verdwijnen naar de achtergrond. Minder onprettige aspecten van dezelfde situatie kunnen naar voren komen. Zo wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken.

Bodyvest NL retouched2v.png

Toekomstige mogelijkheden

Digitale EMDR opent de deur naar nieuwe en mogelijk nog effectievere toepassingen op het gebied van PTSS-preventie. Door digitale EMDR bijvoorbeeld te koppelen aan de hightech bodyvesten van de landmacht (vesten met daarin een BodyCam en verschillende sensoren), kunnen op basis van de geregistreerde hartslag, impactvolle video-beelden worden gescheiden van minder impactvolle beelden. De impactvolle beelden kunnen daarna via een mobiele telefoon geïntegreerd worden in de digitale EMDR applicatie. Zo ontstaat dan een volledig gepersonaliseerde combinatie van digitale EMDR én Exposure therapie die de emotionele lading van een herinnering nog effectiever kan helpen afzwakken.

Digitale EMDR

Bij digitale EMDR worden de bekende visuele en auditieve prikkels aangeboden in een virtuele omgeving (via een computer, tablet of smartphone). In deze digitale omgeving wordt de client nog nauwkeuriger geprikkeld en het werkgeheugen nog beter te belast. Het is bewezen dat deze digitale interventie de zintuigen beter en nauwkeuriger prikkelt dan de traditionele heen en weer bewegende vinger van een psycholoog. Door deze grotere effectiviteit wordt er meer uit een behandeling gehaald en worden behandeltrajecten gemiddeld korter. 
Voorkomen is altijd beter dan genezen!
De ontwikkeling en inzet van digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg heeft over de hele wereld een serieuze vlucht genomen. Onderzoek en ervaringen van therapeuten en cliënten laten zien dat digitale therapieën meer en meer een kritische succesfactor worden in de doorontwikkeling van de gezondheidszorg en het welzijn van de mens. De toepassing op het gebied van ‘Early Intervention’ is nieuw en vergt nog meer onderzoek.

Sluiten