Al 150 jaar bestendige inzet!

Kopfoto PPR nieuws.pngmaandag 26 februari 2024

Met het oprichten van de vereniging Militaire Bond Pro Rege werd op 28 oktober 1874 de eerste aanzet gegeven voor de stichting die Hulp voor Helden vandaag de dag is. Een inmiddels legendarische handtekening die verstrekkende gevolgen heeft gehad voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront!

De vereniging Militaire Bond Pro Rege werd opgericht vanuit de Protestants Christelijke kerken met als doel om de jonge militairen die in dienst gingen, te ondersteunen, te bemoedigen en een gastvrije plek te bieden in de militaire tehuizen, de zogenaamde PMT’s (Protestants Militaire Tehuizen). Dat waren ruimtes waar zij in een informele en ontspannen sfeer konden genieten van een kop koffie, een goede maaltijd tegen gereduceerd tarief en even konden ‘ontsnappen’ aan de strakke discipline waar zij tijdens het werk door omringd werden. Daarnaast konden de tehuisleiders een oogje in het zeil houden om de jongens, die vaak voor het eerst van huis waren, op het rechte pad te houden. Ook werden zij in contact gebracht met de Bijbel en de christelijke normen en waarden. In de loop van de jaren, met het verdwijnen van de verzuiling, zijn er contacten aangegaan met de Katholieken en Humanisten en zijn de hedendaagse militaire tehuizen georganiseerd in stichting ECHOS-Homes.

De_Conversatiezaal_in_het_Christelijk_Militair_Tehuis_F34109Het_Protestants_Militair_Tehuis_aan_de_Borneostraat_2;_november_196

Foto’s: Het interieur en exterieur van het PMT in Nijmegen

In 1947 werd de stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) opgericht. Centraal stond de geestelijke verzorging van de Nederlandse krijgsmacht vanuit protestants-christelijke visie. Vijftig jaar lang, hield PIT haar jaarlijkse collecte in september om aandacht te vragen voor het geestelijk welzijn van militairen die (vredes-)taken uitvoerden in crisis-en oorlogsgebieden. Deze “Met PIT op Pad-collecte” stopte in 1998. Er waren te weinig collectanten en de opbrengst liet helaas ook te wensen over. De stichting stopte echter niet met haar werk maar werd afhankelijk van bijdragen van donateurs.

We zijn op zoek naar mooie verhalen en foto’s uit de tijd van de PMT’s en het PIT. Heeft u een mooie herinnering aan uw diensttijd en/of bezoek aan de militaire tehuizen of heeft u zich ingezet voor PIT? We komen graag met u in contact! Mail naar info@hulpvoorhelden.nl of bel met 055-355 40 39.

historie (1)

In de loop van de jaren werd de doelstelling verbreed. Daar waar er eerst vooral oog was voor het welzijn van militairen, kwam er ook steeds meer aandacht voor veteranen en  voor het thuisfront en wam er een breder pakket aan projecten.

In 2009 ontstond de stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR), een samengaan van de KNMB en PIT,  als fondsenwerver enerzijds en stichting Home-Base Support voor de exploitatie van de militaire tehuizen anderzijds, de voorloper van stichting ECHOS-Homes. Vanaf 2014 werkt KPPR onder de naam Hulp voor Helden. Alle jaren is de visie echter onveranderd gebleven: Het bevorderen van het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront!

Het werk van militairen (en veteranen) is actueler dan ooit. Met alle onrust in de wereld is het overduidelijk dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. De inzet van onze ‘Helden’ is dan ook  van onschatbare waarde, vroeger en nu. Of dat nu voor wederopbouw, humanitaire hulp of inzet in oorlogsgebieden is, zij verdienen onze aandacht, erkenning en steun!

« Terug

Sluiten