Soldatenkerk


De Soldatenkerk is een korte dienst net buiten de hekken van een kazerne of vliegveld. Net als op een schip, of in het missiegebied, is er voor en na de dienst volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje in een informele setting te ontmoeten. Iedereen is welkom!

De volgende Soldatenkerk is:

Datum:          22 maart 2018
Locatie:         ECHOS Home Het Baken, Johannes Postweg 5, Darp

Programma:

18.30 uur:  Meal & Meet: snert en stokbrood
19.30 uur:  Viering met medewerking van ds. Ko Sent
20.15 uur:  Koffie drinken

Tijdens oefeningen en uitzendingen zijn er kerkdiensten te velde of op een schip. Dit zijn bijeenkomsten en vieringen onder bijzondere omstandigheden en met een unieke sfeer. Zowel militairen die thuis gewend zijn de kerk te bezoeken, als militairen die dit nooit of zelden doen wonen deze kerkdiensten bij. Na terugkomst in Nederland vervliegt voor velen de beleving van bezinning, bemoediging en saamhorigheid. Een aantal krijgsmachtspredikanten nam daarom het initiatief voor de ‘Soldatenkerk’.

‘We wilden het concept van de dienst te velde wat dichter bij huis brengen, zodat ook het thuisfront en burgers de diensten
kunnen bijwonen’, aldus dominee Mark Boersma. ‘We houden een korte dienst net buiten de hekken van een kazerne of vliegveld. Net als op een schip, of in het missiegebied, is er voor en na de dienst volop gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje in een informele setting te ontmoeten. Iedereen is welkom!

Hulp voor Helden omarmt dit initiatief voor de Soldatenkerk en neemt in 2018 de kosten van de Meet & Meal (maaltijden) voor haar rekening.

Vindt jij het ook belangrijk dat militairen, veteranen, hun thuisfront en burgers elkaar onder het genot van een maaltijd voorafgaand aan een dienst van de Soldatenkerk kunnen ontmoeten? Maak je bijdrage aan over onder vermelding van Soldatenkerk!

Neem contact op


Neem voor meer informatie over Stichting KPPR en Hulp voor Helden contact op met Jos Brouwer (fondswerving & PR) via de volgende gegevens:

T 055 355 4039 E info@hulpvoorhelden.nl