Eén team, één opdracht!

linie.jpg

Dat is het credo van Stichting Veteranen Search Team (VST)! Zo’n 65 keer per jaar (en dat aantal groeit!) wordt het team ingezet door de politie voor het opsporen van vermiste personen of voorwerpen. Deze veteranenorganisatie met 2600 getrainde vrijwilligers staat al binnen 2 uur paraat!

“Vermissingen kunnen we alleen oplossen als we het samen doen”, vertelt Dennis van der Kraats, oprichter en voorzitter van de Stichting. “Wij gaan door tot we het maximale eruit gehaald hebben want families hebben recht op een antwoord. Niets is zo erg, als het niet weten waar je dierbare is of wat er met hem of haar gebeurd is!”.  Dennis is zelf oud-militair en heeft diverse missies gedraaid. Na het verlaten van de dienst heeft Dennis te kampen gehad met psychische klachten maar is daar samen met zijn vrouw Mariska, sterker uit gekomen. Vervolgens hebben zij samen het VST opgericht dat voor het eerst ingezet is bij de zoekactie naar Anne Faber. “Onze stichting bestaat voor 85% uit (actief dienende) veteranen, aangevuld met vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten”, aldus Van der Kraats. “Een klein deel daarvan is beschadigd geraakt tijdens de uitvoering van vredesmissies. Hun deelname aan ons team geeft hen kracht en kameraadschap en dat helpt hen te helen”. 

Missie
De missie van het VST is het ondersteunen van de overheidsdiensten bij vermissingen van personen of voorwerpen. De discipline, het respect voor de zaak en de drang om deel te nemen aan zoek-acties en die tot een goed einde brengen, is onderscheidend voor deze bevlogen mannen en vrouwen. “Het mes snijdt aan twee kanten want naast de zoekactie die centraal staat, kijken we ook naar het welzijn van onze vrijwilligers. Iedereen kan bijdragen, ongeacht of je nu een been mist of psychische klachten hebt”, stelt Dennis.

Diverse taken en teams
Het VST beschikt over geavanceerde apparatuur en specialistische kleding. Zo kunnen zij bijvoorbeeld drones inzetten om vanuit de lucht het zoeken te ondersteunen, of met de onderwaterdrone duikertjes en vennetjes nakijken. De vrijwilligers volgen ieder jaar trainingsdagen om hun kennis up-to-date te houden. “Ook het sociale aspect krijgt aandacht tijdens de diverse ontmoetingsmomenten”, vertelt Dennis. ”Het is belangrijk om na een inzet te evalueren en elkaar op te vangen en te bemoedigen als dat nodig is”.
biker
Gift

De stichting krijgt haar financiële middelen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties. Hulp voor Helden heeft het VST al kunnen ondersteunen met een aantal fietsen en bijbehorende kleding voor een fiets-team. Nu heeft Hulp voor Helden opnieuw kunnen bijdragen met een donatie voor het zogenaamde ‘Tracker-team’. “Het Tracker-team is een gespecialiseerde groep sporenzoekers die steeds 2 aan 2 te werk gaan”, legt coördinator Mariska van der Kraats uit. “Zij zijn erop getraind om kleine spoortjes op te pikken die ieder mens nalaat. Denk daarbij aan een voetafdruk in het zand of in het gras en zelfs een profiel van een schoen op straat, kan opgemerkt worden door onze ‘trackers”.  Met de steun van Hulp voor Helden zijn voor 20 personen speciale vesten aangeschaft waar alle materialen die zij nodig hebben in meegenomen kunnen worden. Daarnaast kregen zij schrijfblokjes die je ook in de regen kunt gebruiken, eerste-hulp-kits met een aluminium deken en speciale zaklampjes. “Wanneer je met dit lampje, dat verschillende kleuren licht uit kan stralen, onder een bepaalde hoek schijnt, kun je sporen zien die anders niet op zouden vallen”, verklaart Mariska.

“Met de hulp van dit soort donaties, kunnen wij ons werk voortzetten en aan ons team bouwen. Samen gaan we voorwaarts en iedereen die we daarin mee kunnen krijgen, nemen we mee. Als ik anderen zie groeien, groei ik zelf van trots en plezier mee. Dat doen we met het VST en daar ben ik heel gelukkig mee!”, besluit Dennis van der Kraats.

« Terug

Sluiten